Vrijheid van de Horizon

Ik ben op weg naar de horizon
En ik weet niet wat erachter ligt
De grote wereld waar alles kon
Die is behoorlijk uit evenwicht
Ik ben op weg naar de horizon
Ik zal wel zien wat erachter ligt
Dat bijna alles opnieuw begon
Is ook een kans op een vergezicht

Bløf

Achter de horizon is alles mogelijk.

De horizon is niets; je kan het niet aanraken en je kan er niet naar toe. Het is een denkbeeldige lijn tussen de lucht en de zee. Het is de grens tussen werkelijkheid en verbeelding.

Daar achter schuilt voor mij een wereld vol ongekende mogelijkheden. Achter die eindeloze lijn kan alles bestaan, kan alles nog worden en kan alles nog gaan. De horizon overspoelt mij met een groots gevoel van vrijheid. Als kind fantaseerde ik al over die onbekende wereld waarin alles mogelijk is.

Maar nu heb ik ook oog voor wat er ligt tussen mij en die grens naar de verbeelding. Ik zie de zee, de werkelijkheid. En in deze zee is een plastic monster geboren als vrucht van onze modernisering. De bron van ons bestaan is veranderd in een plastic soep. Dat doet mij verdriet!

De plastic soep heeft mij geïnspireerd om dit werk te maken. Ik heb plastic afval uit de zee hierin verwerkt. Om aandacht te vragen voor dit probleem en om samen de wereld mooier te maken. Ik denk namelijk dat wij de vrijheid hebben om het tij te keren!

Ik hoop dat ik jou even heb stil laten staan bij dit probleem en bewust heb gemaakt van de vrijheid die we hebben. Laten we samen de weg naar de horizon opruimen, de vrijheid tegemoet.

Werken op doek, installatie, 2021
Tot 25 september 2021 te zien in de Eikplaats, Koopmansplein 6 in Assen